Wie gebruik maakt van de pellets van Agriselect helpt mee om het milieu te sparen. In tegenstelling tot andere producenten van houtpellets worden de pellets van Agriselect gemaakt van hout uit productiebossen. Dat betekent dat bossen elders in de wereld geen last hebben van de productie van deze bossen. Bij productiebossen wordt er evenveel gekapt als er wordt aangeplant. Een productiebos is daardoor in principe in staat om altijd voor voldoende hout te zorgen. De bossen waar Agriselect gebruik van maakt staan in Europa. De volledige productieketen van de pellets wordt door het bedrijf beheerst. Daardoor kunnen lage prijzen worden gehanteerd.

Certificering

Dat de werkwijze van Agriselect milieuvriendelijk is en kwalitatief uitstekende producten voortbrengt wordt internationaal erkend. Het bedrijf heeft twee certificeringen. Ten eerste is dat het ENplus A1-certificaat en de Green Gold Label/GGL certificering. Ook in officiële zin mag je er dus van uitgaan dat je met de pellets van Agriselect een verantwoorde keus maakt om je woning te verwarmen. Toch zullen veel consumenten vooral voor dit merk kiezen vanwege de uitstekende kwaliteit van de pellets en de uitzonderlijk lage prijzen die hiervoor moeten worden neergeteld. De pellets zijn onder andere te koop bij Houtpellets Midden-Nederland.

Houtpellets kopen

Bij het kopen van houtpellets is er keus uit twee varianten van Agriselect. De pellets worden geleverd in zakken van 15 kilo. Je kan ook kiezen voor een pallet, bestaande uit 65 zakken, wat neerkomt op een gewicht van bijna 1000 kilo. Het goedkoopste is het als je deze pallets zelf af komt halen bij Agriselect. Als je een pallet met 1000 kilo pellets wilt laten bezorgen kost dat € 20 voor wie binnen een straal van 10 kilometer van Houtpellets Midden-Nederland woont. Bij een afstand tot 20 kilometer kost bezorging € 30. Voor levering op locaties die verder weg liggen moet een prijs worden aangevraagd.